Wat zit er eigenlijk in een sigaret?

Degenen die willen stoppen met roken, hebben er misschien extra baat bij om te weten wat er zoal in sigaretten wordt gestopt. Extra baat bij in de zin van dat het de drive om te stoppen zeker weten versterkt! Door te blijven roken, bouwen de giftige stoffen in je lichaam zich op. Vroeg of laat gaat dit eens fout, met fatale gevolgen.

Want tabaksfabrikanten gebruiken allerlei bestanddelen, om tabak vooral veel beter te laten smaken of om de scherpte van het rook (als je inhaleert) te verminderen. Maar er worden ook additieven toegevoegd om sigaretten beter te laten smeulen, om de rook witter te maken en vooral ook om rokers nog verslaafder te maken. Hieronder sommen we in het kort op welke stoffen er zoal worden toegevoegd en waarom.

Sigaretten bestaan uit ongeveer 30% uit additieven…

Wist je dat sigaretten uit wel 30% bestaan uit toevoegingen? Deze toevoegingen zijn o.a. smaakstoffen, bind- en vulmiddelen, bevochtigers (tabak droogt van zichzelf snel uit) en stoffen die schimmelvorming tegengaan.

Branden en smaak

Tabak brandt van zichzelf niet zo heel goed, vooral niet als er additieven aan toegevoegd worden waardoor de sigaret niet teveel uitdroogt. Om ervoor te zorgen dat sigaretten niet te vroeg doven, worden er door de fabrikant chemische middeltjes toegevoegd. Het tabak brandt op deze manier gelijkmatig op. Tabak heeft van zichzelf lang niet die smaak als dat je gewend bent. Er bestaan diverse additiefvrije tabaksoorten en sigaretten. Probeer deze eens uit en merk het verschil. Omdat sigaretten lekker moeten smaken, worden er allerlei smaakstoffen aan toegevoegd. Smaakstoffen die veelal worden toegevoegd zijn cacao, suiker, menthol, drop en zelfs vanille. Je zou zeggen dat het allemaal natuurlijke middelen zijn en daardoor niet schadelijk, maar het tegenovergestelde is waar. Suikers zijn, bij verbranding en inademing, kankerverwekkend namelijk.

Extra verslavende stoffen in sigaretten

Fabrikanten van sigaretten voegen bepaalde stoffen toe die een extra verslavende werking hebben of juist de werking van de verslavende stof nicotine versterken. Er worden bijvoorbeeld ammoniumverbindingen aan tabak toegevoegd. Deze zorgen voor een verhoogde opname van nicotine. Ook wordt er meestal aceetaldehyde toegevoegd. Eigenlijk moeten we het anders zeggen, want de stof komt vrij indien er suikers worden verbrand. Deze stof, aceetaldehyde, heeft een sterk stemmingsverhogend effect. Wetenschappers beweren dat de stof overeenkomt met antidepressiva. Dat verklaart meteen waarom mensen met depressies vaak roken of er juist zo moeilijk van af kunnen komen.

Tabak is al lang geen natuurproduct meer

Doordat fabrikanten zoveel additieven mengen door het tabak, kan je al lang niet meer spreken van een natuurproduct. Bijna 30% van de sigaretten bestaat uit extra toegevoegde stoffen. Bij shaq en sigaren is dit iets minder. Maar ook zonder al die toevoegingen blijft het roken van sigaretten schadelijk en zelfs gevaarlijk. De nicotine verhoogt je bloeddruk en het beïnvloedt je hartslag. Daarnaast zit in de tabaksrook veel teer die zich ophoopt in je longen. Je longen kunnen minder goed zuurstof opnemen. Daarnaast ontstaat er de gevaarlijke stof koolmonoxide bij verbranding. Koolmonoxide hecht zich aan de rode bloedlichaampjes in het bloed en nemen de plaats in van zuurstof. Zodoende wordt er minder zuurstof door het lichaam getransporteerd.

De voordelen van stoppen met roken

Stoppen met roken heeft vele, vele voordelen… Maar de effecten zijn al meteen merkbaar na het stoppen. Zo daalt je bloeddruk al na twintig minuten tot normale waarde en wordt ook je hartslag weer normaal. Al na een dagdeel bereikt de concentratie zuurstof meer enigszins normale waarden. Door al deze positieve effecten wordt meteen de kans op een hartaanval of een trombose verkleint. Maar je stopt natuurlijk niet alleen vanwege dit. Je wilt op de langere termijn de effecten bemerken. Al na 3 dagen is de nicotine in het bloed verwijdert. Vanaf dat moment beginnen ook de ontwenningsverschijnselen. Laten we die ontwenningsverschijnselen bespreken in een ander artikel. Op de langere termijn nemen de kansen op ziektes sterk af. Na 4 jaar is de kans dat je een hartinfarct krijgt bijna even klein als mensen die nog nooit gerookt hebben. En ditzelfde geldt voor beroertes. Na 10 tot 15 jaar is je lichaam weer bijna even schoon als iemand die nog nooit gerookt heeft. De kans dat je longkanker of andere soorten kanker krijgt doordat je gerookt hebt, is vrijwel nihil.

Reageer op dit artikel